תגיש לי Options

If you concur, I'll delete these visuals. I don't indicate to select a fight along with you - these are definitely The principles on Commons which ought to be enforced by each Neighborhood member.

כי קנדה זה לא ממש הבית שלו ולא איכפת לו כל כך  מה קורה שם. 

The percentage of traffic, equally free of charge and paid out, that come to This web site from the internet search engine in the last 3 months, up-to-date daily. The adjust quantity demonstrates the difference compared to the earlier 3 month time period.

The desk shows the highest key phrases that sent visitors to This great site from important search engines over the past 6 months. The checklist is up to date regular monthly.

מסתבר שרוב הישראלים לא מוכנים לשמוע על "מדינה ציונית" בלי זיקה הסיטוריה או תרבותית לאדמה שלה. וראים זאת די בבירור, העובדה היא שמייסדי הציונות הצליחו להביא הנה את כל גלי העליה, בגלל השיוך לאדמה.

והעובדה שהמדינה שלנו נעשית מזרחית יותר ויותר ככל שעובר הזמן...

כמובן שגם אתם תקבלו חלק לא מבוטל מעליית יהודי צרפת ואולי את רובה, אבל חלק ממנה מגיע ויגיע גם לפה (וגם לקנדה, למחוז קוובק).

We use your LinkedIn profile and exercise details to personalize adverts also to demonstrate far more pertinent ads. You'll be able to modify your advertisement preferences at any time.

cc-by-sa-all to launch it under the multilicense GFDL in addition Creative Commons Attribution-ShareAlike All-Edition license or PD-self to launch it into the public area. See Commons:Copyright tags for the total listing of copyright tags that you can use.

העלתי את הצעה הזו מספר פעמים אבל נדחיתי די בגסות כמעט על-ידי כל מי ששמע אותה. אף האשימו אותי בגזענות שלא בצדק.

בעיית הריבית הנמוכה היא מחלה של לא מעט מדינות בעולם המערבי, כולל אוסטרליה אגב.

If you made this file, make sure you Observe that The point that it's been proposed for deletion doesn't always indicate that we don't benefit your kind contribution. It merely implies that תגיש לי one particular man or woman thinks that there's some precise problem with it, such as a copyright concern.

אני לא יודע אם את אמא או לא, אבל אם את לא שייכת ל"מחנה האופטימים", את דנה את ילדיך לעתיד קשה מאוד בזה שאת לא קמה ועושה מעשה.

שולף מהמקרר הרינג והם היו מתחילים במסכת השתייה הזו, מסכת האימה  בשבילי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *